ประวัติบริษัท
บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ.2534 โดยทีมงานของผู้มีประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศ 
จากบริษัท แคร์เรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีความมุ่งหวังเพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและบริการบำรุงดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น บริษัทฯ ในอาคารสูง ,โรงงาน ,รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ
 บริษัทดำเนินกิจการต่อเนื่อง มาจนถึงปีที่  21 โดย บริษัท ให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ดูแลในงานบริการ จนเป็นที่ยอมรับในตลาดและบริษัทฯยังคงมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานในการบริการให้ดียิ่งขึ้นเพราะเราเชื่อว่าผลงานจะเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพของเราได้ดีกว่าคำโฆษณาใดๆ

งานจัดจำหน่าย
งานติดตั่ง
งานซ่อมบำรุง
งานบริการ
ข่าวสารนำมาฝาก

 
 

บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
120 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 15 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง   จังหวัดนนทบุรี   Thailand   11000  

Tel: 0-2527-5322-3  
Fax: 0-2527-5324  
E-mail: service@aircaree

 
 
Visitor No.
 
 
     
 
Home | About Us | Products | Service | News | Faq’s | Contact Us | Map
Copyright © 2006, บริษัท แอร์แคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด . All rights reserved.